Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Tosca Derks  

GZ Psycholoog
Registraties/Opleiding: Klinische Psychologie – GZ.Ps.BIG

Praktijk

Zelfstandig gevestigd Amersfoort

Telefoonnummer

Website

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen