Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie – NVAGP

NVAGP  –  Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie biedt hulpverlening bij persoonlijke vragen en problemen. Jouw persoon, je situatie en levensverhaal zien en behandelen we als een geheel. Je bent als mens nauw verbonden met iedereen en alles om je heen. De mate waarin en de wijze waarop je verbonden bent is daarom enorm bepalend voor hoe het met je gaat en hoe je je voelt.

Sterke gevoelens zoals twijfel, angst, depressie, onmacht, woede en verdriet, al dan niet met spanning en ‘malende’ of onrustige gedachten, kunnen je leven verstoren en aanleiding zijn om hulp te zoeken.
Bij problemen of vragen waar je zelf niet uit komt, kan de antroposofische psycholoog en/of gesprekstherapeut je helpen weer greep op je leven te krijgen, door jezelf, je situatie en anderen (weer) te gaan begrijpen. Antroposofische gespreks-en psychotherapie helpt je om je eigen kwaliteiten en kracht terug te vinden, zodat je eigen oplossingen vindt en daarmee in een eigen en veelal nieuw perspectief verder kunt.

Therapie is individueel, maar verschillende leden van onze beroepsvereniging verzorgen ook relatietherapie evenals groepswerk. Therapie is eveneens van toepassing op werkgerelateerde problemen zoals bij ziekteverzuim.

Antroposofie in Gesprek- en Psychotherapie

De antroposofie heeft een bijzondere plaats in ons werk als gesprekstherapeut, psycholoog en/of orthopedagoog. Het antroposofische mensbeeld kijkt verder dan wat het gewone dagelijkse bewustzijn ons laat zien. Deze manier van kijken maakt het beeld van jou als mens meer compleet. In de therapie en begeleiding geeft dit in het proces vaak heldere en onverwachte aanknopingspunten.

De benadering dat de mens lichaam, ziel en geest heeft is algemeen bekend. De antroposofie sluit daarbij aan, maar ziet de mens als van oorsprong geestelijk, met zijn wortels in het grote geheel van de geestelijke wereld. Als aardse mens beschik je daarbij over een fysiek, met zintuigen toegerust lichaam, waarmee je in staat bent een heel scala aan ervaringen op te doen, die je innerlijk beleeft in je ziel of psyche. In de antroposofische gespreks- en psychotherapie nemen we elke menselijke ervaring serieus, omdat alles een uitdaging is aan het adres van ons diepere wezen. Door levensvragen niet uit de weg te gaan maar aan te gaan en anders te bezien, maak je contact met je diepere wezen. Zo ontdek je nieuwe kwaliteiten en ontwikkel je ander en meer functioneel gedrag. Begrip voor en acceptatie van jezelf (en anderen) komen binnen handbereik. De ervaring leert dat hierdoor welzijn, gezondheid en gevoelens van werkelijke zingeving sterk toenemen.

De moderne mens wil autonoom zijn, maar ontdekt daarnaast dat dit alleen kan door ‘gezonde afhankelijkheid’ en bereidheid tot samenwerking. Antroposofische gespreks- en psychotherapie helpt je een weg te vinden in dit hedendaagse spanningsveld, waardoor persoonlijke vrijheid en verbonden zijn met anderen een harmonisch en productief geheel worden.

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen