Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Beroepsspecifieke psychosociale en psychologische vervolgopleiding

De Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP heeft een vervolgopleiding. Wij verzorgen zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de vervolgleiding.
Het nieuwe scholingsjaar van de Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie NVAGP start in januari 2024.
Voor vragen over deze vervolgopleiding kun je je richten tot ons secretariaat (info@nvagp.nl)

De Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP ontwikkelde een nieuwe vervolgopleiding. Zie daarvoor de Brochure: 12e Opleiding Antroposofische Diagnostiek Gespreks-en Psychotherapie 2024-2023

De vervolgopleiding start in januari 2024. De aankondiging van data en aanvullende gegevens is te vinden in de folder via bovenstaande link.
Voor vragen over deze vervolgopleiding kun je je richten tot ons secretariaat (info@nvagp.nl)

Mede voor onze beroepsgroep van de op antroposofie georiënteerde gesprekstherapeuten, psychologen en orthopedagogen ontwikkelde De Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG– ( www.academieag.nl ) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP ( voorheen BPHA en NVAP) de Interdisciplinaire Basismodule.

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau.

Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg  AAG 

De basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg. Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen. Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.

De volgende interdisciplinaire basismodule begint in september 2024.

Voor verder informatie kun je terecht bij het secretariaat van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG –  www.academieag.nl

 

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen