Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Beroepsspecifieke psychosociale en psychologische vervolgopleiding

De Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP heeft een vervolgopleiding. Wij verzorgen zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de vervolgleiding. Deze vervolgopleiding wordt voorafgegaan door de 1-jarige scholing van de Basismodule van de Academie Antroposofische gezondheidszorg AAG. 
Het nieuwe scholingsjaar van de Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie NVAGP start op een nader te bepalen datum.
Voor vragen over deze vervolgopleiding kun je je richten tot ons secretariaat (info@nvagp.nl)

Vervolgopleiding Antroposofische Diagnostiek Gespreks-en Psychotherapie

De Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP ontwikkelde een nieuwe vervolgopleiding. Zie daarvoor de Brochure: 12e Opleiding Antroposofische Diagnostiek Gespreks-en Psychotherapie 2024-2025  Deze scholing is specifiek ingericht voor de beroepsgroep van de op antroposofie georiënteerde gesprekstherapeuten, psychologen en orthopedagogen.

Deze vervolgopleiding kan worden gevolgd na deelname aan de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG. In de Basismodule maak je zowel theoretisch als ervaringsgewijs kennis met de grondslag van werken in de zorg vanuit het antroposofische mensbeeld. De nieuwe vervolgopleiding start op een nader te bepalen datum. Voor vragen over de vervolgopleiding kun je je richten tot ons secretariaat: info@nvagp.nl

Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg  AAG 

De Interdisciplinaire Basismodule is ontwikkeld door de Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG–( www.academieag.nl ) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP. De Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau. 

De basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg. Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen. Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.

De volgende interdisciplinaire basismodule begint in september 2025.

Voor verder informatie kun je terecht bij het secretariaat van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg AAG –  www.academieag.nl

 

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen