Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Erik Beemster

Praktijk voor Gesprekstherapie Erik Beemster
Ieder mens streeft naar evenwicht en autonomie. Dit streven kan gepaard gaan met verschillende stemmingen en dwalingen. Vaak weet u daar mee om te gaan, eventueel samen met uw naasten. Soms niet. Dit kan worden ervaren als problematisch en remmend in uw welzijn en ontwikkeling. Gesprekstherapie kan helpen om dit weer op gang te brengen: er licht op schijnen, warmte in brengen en zo weer in beweging komen.

Therapieën en werkwijze

Waarom gesprekken?
Er kunnen verschillende aanmeldingsredenen zijn zoals somberheid, angsten (dwang, fobie, trauma), eetproblemen, vragen over wat er in het verleden is gebeurd en u de invloed hiervan wilt veranderen, vragen over welke keuze u wilt maken. U kunt ook vragen hebben over de opvoeding of gedragsproblemen bij uw kind, over gezinsproblemen of over de partnerrelatie.
Ik werk met jeugdigen en volwassenen, individueel, met families en stellen.
Bij wie?
Ik ben Erik Beemster. Middels verschillende opleidingen (w.o. de Opleiding specialistische psychotherapie met gezinnen en partnerrelaties en de Opleiding Antroposofische Psychotherapie) heb ik me gespecialiseerd in het voeren van therapeutische gesprekken met individuen, paren en gezinnen. Naast het voeren van een eigen praktijk werk ik bij de GGZ-NHN.

Ik ben geregistreerd lid van

  • De Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
  • De Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie (BPHA). Deze vereniging is lid van de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)
  • Daarnaast sta ik ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Deze verenigingen hebben een eigen kwaliteitsbewaking en beroepscode- en klachtenregeling.

Wat kunt u verwachten?
In het eerste gesprek wordt onderzocht wat uw vraag is, wat er mee te maken kan hebben en welke mogelijkheden er zijn als antwoord. Wanneer u besluit verdere gesprekken te willen, maken we afspraken over doel en frequentie, eventueel in samenwerking met anderen. U heeft altijd de regie.
Over kosten en vergoedingen:
De gesprekken duren 50 minuten en kosten €85,00. Als u aanvullend verzekerd bent bij de ziektekostenverzekeraar komt u veelal in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Praktijk voor Gesprekstherapie

Achterweg 20
1822 AM Alkmaar

Praktijk voor Gesprekstherapie

Achterweg 20
1822 AM Alkmaar

Telefoonnummer

E-mailadres

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen