Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Geertrui Mestdag

Therapieën en werkwijze
Ik bied psychosociale ondersteuning aan eenieder die een hulpvraag heeft op gebied van: onvoldoende draagkracht, relaties, werk, verlieservaring en zingeving. 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u mij bellen of mailen. Indien u telefonisch een bericht inspreekt, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Aanvullende informatie is ook te vinden op de website: www.mestdag.eu

Werkwijze
Naast vooral het gesprek gebruik ik regelmatig andere technieken: lichaamswerk om je te helpen landen in je lijf; ademhalingswerk om eventuele blokkades op te sporen en te verwerken; droomverduidelijking; rollenspel of andere creatieve technieken. Dit kan ook betekenen dat er in praktische stappen wordt begeleid en geoefend met nieuwe vaardigheden. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg, jouw grenzen respecterend.                            Behandeling/begeleiding is direct toegankelijk: er is geen diagnose en/of verwijzing van de huisarts nodig.

Over Geertrui Mestdag
Begin jaren negentig verhuisde ik als psychiatrisch maatschappelijk werker, op zoek naar een breder perspectief, vanuit Vlaanderen naar Nederland. In Haarlem leerde ik, mede door mijn huisarts en de school van mijn dochter, antroposofie kennen. Ik dook onder in de boeken van R. Steiner; door hun inhoud ontstond langzaam aan een ruimer begrip van het Mens Zijn, een perspectief dat ik als kind reeds vermoedde. Later ging ik ook werken in de Antroposofische zorg, waar ik onder meer cliëntsituaties heb begeleid, en ook jarenlang de intervisie heb verzorgd van ambulante medewerkers. Gelijktijdig studeerde ik aan de Ridhwanschool ben ondertussen beëdigd leraar. De rijkdom en veelkleurige wijsheid van dit pad blijven mij inspireren om mijn mens-zijn te begrijpen en verder te ontwikkelen, midden in het dagelijks leven.

Vergoedingen
De meeste vergoedingen via de aanvullende verzekering bedragen 30 á 40 euro per sessie. 

Beroepsverenigingen, Koepels etc.

Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en gecertificeerd lid van Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA). Ik ben als zorgverlener geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RCBZ (nr.180308R), website: RBCZ

Klachten

Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u Mw. G.A.Versteegh te Zutphen, juriste en klachtenfunctionaris NVAZ., benaderen. Tel.: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.                                

De NVAZ heeft een klachtenprocedure. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.

Praktijk voor Essentiële Ontwikkeling

Berkheide 31
3069 KS Rotterdam

Praktijk voor Essentiële Ontwikkeling

Berkheide 31
3069 KS Rotterdam

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen