Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Mariëtte van de Meulengraaf

Specialisaties:
  • Werkgerelateerde (emotionele) problemen en burn-out
  • Relatieproblemen
  • Angst, depressie en stress
  • Voeding- en eetproblemen
  • Opvoedingsvragen
Voor afspraken kunt u mij bellen of per mail benaderen. Ik neem dan snel contact met u op.

Therapieën en werkwijze

Psychotherapie
Relatietherapie
Ik ben (arbeids- en organisatie) psychologe, gespreks- en psychosociaal therapeute en docente. Het is mijn specialiteit om op een respectvolle manier door te dringen tot de kern van jouw persoonlijke vraagstukken. Want vanuit het bewustzijn hiervan kunnen we zien wat in jouw situatie wijsheid is om te doen.

Vergoedingen De meeste zorgverzekeraars vergoeden de gesprekken gedeeltelijk indien een aanvullende verzekering is afgesloten.

Beroepsverenigingen, Koepels etc. Ik ben (gecertificeerd) lid van de volgende beroepsverenigingen: het HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O). Verder ben ik als therapeute aangesloten bij de geschillencommissies Stichting Zorggeschil en Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.

De Aanraking, praktijk voor Psychotherapie, Relatietherapie en Reflexzone therapie

De Spijkert 5 5674 VZ Nuenen

De Aanraking, praktijk voor Psychotherapie, Relatietherapie en Reflexzone therapie

Vestiging 1:
De Spijkert 5
5674 VZ Nuenen

Vestiging 2:
Hondsroos 10
5432 GN Cuijk

Telefoonnummer

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen