Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Renée van Hoof

Psycholoog, Systeemtherapeut, Antroposofisch Psychotherapeut

Ik laat me in mijn werk inspireren door het psychologisch, systeemtherapeutisch,  antroposofisch en biografisch gedachtengoed.

Voor meer informatie over mij, als therapeut en mens en mijn achtergrond, aanbod en werkwijze, verwijs ik je graag naar mijn website: www.praktijkreneevanhoof.nl

Therapieën en werkwijze

Individuele therapie
Wanneer je tegen problemen aanloopt die je hinderen in je functioneren of die je persoonlijk welbevinden en ontwikkeling in de weg staan, zoals angstklachten, paniek, stemmingsklachten, psychosomatische klachten, eetproblemen of ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen die je niet goed verwerkt krijgt. Of bij klachten samenhangend met overspannenheid of burn-out.
Wanneer je vastloop in relaties, 
je het moeilijk vindt om je te verbinden of angst ervaart verlaten te worden.
Of als je behoefte hebt aan een reis naar binnen; je levensloop in kaart wilt brengen en wilt onderzoeken hoe deze je gevormd heeft.
Soms lopen verschillende lagen en vragen door elkaar heen, dan onderzoeken we samen waarom je niet lekker in je vel zit en wat kan helpen om meer helderheid te krijgen over wat je nodig hebt om weer zelf verder te kunnen.

Relatietherapie
Wanneer jullie vastlopen in je relatie. Als partners, binnen jullie gezin, in de opvoeding van je kind(eren) of binnen een andere relatie.
Relatietherapie kan helpen om 
elkaar beter te leren verstaan en begrijpen, de onderlinge communicatie te verbeteren en niet helpende interactiepatronen ten positieve om te buigen.
Er is veel aandacht voor kwaliteiten en krachten, want daar kun je samen op bouwen. We werken aan versterken van de verbinding en het vinden van een nieuw evenwicht. Of, als dat niet meer haalbaar of wenselijk blijkt, hoe jullie (meer) op eigen 
benen verder kunnen.
Doel is dat jullie zelf weer verder kunnen (in welke vorm dan ook).

Vergoedingen
Vanuit de aanvullende verzekering, onder alternatieve zorg/geneeswijzen, is er mogelijk deels vergoeding mogelijk van de kosten.

Beroepsverenigingen, Koepels etc.
Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en gecertificeerd lid van Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA).

Ik ben erkend systeemtherapeut en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG).

Ik sta al Master Psycholoog ingeschreven in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Voor behandeling/begeleiding is geen diagnose en/of verwijzing van de huisarts nodig.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan nodig ik van harte uit hierover eerst met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ met uw klacht benaderen:

Mw. G.A. Versteegh te Zutphen. Telefoon: 0622103966 Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ.  Meer informatie over de klachtenprocedure en het klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Solo Partners. Zij bieden ondersteuning wanneer u een klacht heeft en wij er samen niet uit komen. Meer informatie over hun werkwijze kunt u vinden op mijn website.

Praktijk Renée van Hoof

Flow Plaza
Zaanenstraat 18
2022 CP Haarlem

Praktijk Renée van Hoof

Flow Plaza
Zaanenstraat 18
2022 CP Haarlem

Telefoonnummer

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen