Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

San ter Huurne

Jeugd- en gezinsprofessional

Mijn naam is San ter Huurne. Ik ben een enthousiaste, energieke, betrokken hulpverlener en vind het fijn wanneer jij bereid bent naar jezelf te kijken. Reacties van jongeren, ouders en docenten op mijn manier van werken zijn onder andere dat ik out-of-the-box denk en daar oplossingen zie. Verder zeggen ze dat ik duidelijk, direct en concreet ben. Dat kun je dan ook van mij verwachten tijdens de gesprekken die we samen hebben. Uitgangspunt is natuurlijk dat jij centraal staat.

Kan jij hulp gebruiken bij een lastige situatie?
Wacht niet langer en neem contact op!

Therapieën en werkwijze

* Gesprekken voor havo- en vwo-leerlingen die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied.
Je bent slim genoeg om je opleiding af te ronden maar door allerlei oorzaken lukt dat niet goed. Dat het niet lekker loopt kan komen door ASS, hoogbegaafdheid, faalangst, prestatiedruk, gedoe thuis, omgaan met rouw of gewoon geen zin meer hebben in de studie of de noodzaak ervan niet inzien. Samen kijken we naar de situatie en hoe je daar anders mee kan omgaan.

* Psychosociale gesprekstherapie
Ook als volwassene / ouder kun je vastlopen op sociaal-emotioneel gebied. Dat is een reden waardoor je gedwongen kunt worden naar jezelf te kijken: hoe ga ik om met de weerstand die ik ervaar in mezelf of in mijn omgeving?
Samen kijken we naar de situatie en hoe je daar anders mee kan omgaan.

* Persoonlijke begeleiding waarbij therapie in praktijk wordt uitgevoerd.
Wanneer je als (jong)volwassene steeds tegen dezelfde zaken aanloopt en je het lastig vindt om daarmee om te gaan maar je wilt dat wel, dan kan ik in overleg één keer per week een dagdeel bij jou thuis langskomen om de dagelijkse gang van zaken te begeleiden. Hierin kijken we dan samen naar moeilijke emotionele zaken en hoe jij daar mee om kunt of wilt gaan.

Deze vorm van therapeutische begeleiding is een langdurige vorm van ondersteuning en is inzetbaar als je aan ASS-gerelateerde klachten hebt of door andere stoornissen niet zo functioneert als je zou willen. Belangrijk is dat je zelf dan ook een arts of specialist bezoekt die de medische zaken behandelt of bekijkt.

  • Transpersoonlijke therapie (eventueel gevolgd door psychosociale gesprekstherapie)
  • Reiki
  • Droomcounseling

Mijn naam is San ter Huurne. Ik ben een enthousiaste, energieke, betrokken hulpverlener en vind het fijn wanneer jij bereid bent naar jezelf te kijken. Reacties van jongeren, ouders en docenten op mijn manier van werken zijn onder andere dat ik out-of-the-box denk en daar oplossingen zie. Verder zeggen ze dat ik duidelijk, direct en concreet ben. Dat kun je dan ook van mij verwachten tijdens de gesprekken die we samen hebben. Uitgangspunt is natuurlijk dat jij centraal staat.

Vergoedingen
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Om onverwachte financiële situaties te voorkomen raad ik aan om vooraf contact met de eigen zorgverzekering op te nemen. De noemer waaronder de therapie vergoed kan worden is: psychosociale antroposofische gesprekstherapie, alternatieve gesprekstherapie of antroposofische therapie. Daarnaast voldoe ik aan de PLATO-eisen.
Via de link https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie is te zien welke zorgverzekeraars vergoeden aan leden van de Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie ( www.bpha.nl ) waarbij ik ook ben aangesloten. De koepelorganisatie die daarbij hoort is de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders ( www.NVAZ.nl )
Beroepsverenigingen, Koepels etc.

Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en gecertificeerd lid van Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA). Ik ben als jeugd en gezinsprofessional geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij de Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk (BPSW)

Behandeling/begeleiding is direct toegankelijk: er is geen diagnose en/of verwijzing van de huisarts nodig.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.n>

Sanergy, praktijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Hemonystraat 49
7203 HW Zutphen

Sanergy, praktijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Hemonystraat 49
7203 HW Zutphen

E-mailadres

Website

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen