Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

NVAGP

Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie  (opgericht 01-06-2023)

Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie helpt bij je persoonlijke vragen en problemen. In therapie en begeleiding kijken we naar het geheel van jouw persoon, je situatie en levensverhaal.

Jouw hulpvraag begeleiden is voor ons meer dan een probleem oplossen: voorop staat om je te helpen zelf weer kansen te gaan zien waarmee je verder te kunt. In een prettige vertrouwde samenwerking, vind je zowel inzicht, je eigen koers als een bij jou passend antwoord.

NVAGP

NVAGP is de nieuwe beroepsvereniging geformeerd na fusie van NVAP-de Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie en de BPHA– Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie.

De NVAGP bestaat uit antroposofische gesprekstherapeuten, psychologen, orthopedagogen en psychosociale therapeuten.

De NVAGP stelt zich ten doel: het bevorderen van de beoefening en de ontwikkeling van antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie en orthopedagogie.

NVAGP - (opgericht 1 juni 2023) Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Secretariaat:

Guido Smeding
Mobiel: 06 48784488

e-mail

Postadres:

de Moesmate 18
7206 AC, Zutphen